Filter
tool voorbeeld
Wat is er tot nu bekend over de toekomst van rekenen?

Momenteel leven nog veel vragen in het veld over de afschaffing van de rekentoets en de uitwerking hiervan in wet- en regelgeving. De VO-raad heeft de hoofdlijnen van wat tot nu toe bekend is voor het vo op een rij gezet. Deze informatie is nadrukkelijk onder voorbehoud. Pas in oktober wordt de precieze uitwerking van het wetsvoorstel verwacht...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
LAKS neemt het op voor leerling in korte broek

Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS is niet te spreken over het Calvijn College in Goes. Deze school schorste een leerling die in korte broek naar school wilde. Volgens hem komt het vaak voor dat leerlingen worden genegeerd en dat er niet naar hen wordt geluisterd. ‘Maar dit is wel erg extreem met een lange schorsing en een persverbod. Het...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Uitlatingen in televisieprogramma Boos leiden tot kamervragen

Peter Kwint (SP) wil onderzoek naar de lesmethodes rond seksuele diversiteit op scholen. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College in Goes in het BNN-televisieprogramma Boos. Bestuursvoorzitter Bakker schrijft dat klachten over de verschillen in handhaving van de kledingcode tussen jongens...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Jongeren kunnen vanaf volgend jaar maatschappelijke diensttijd do...

Vanaf februari volgend jaar kunnen jongeren van 14 tot 27 jaar een maatschappelijke diensttijd vervullen. Het kabinet heeft ingestemd met een ontwerpplan van staatssecretaris Blokhuis. Jongeren en maatschappelijke organisaties hebben er over meegepraat.Jongeren kunnen die onder of buiten schooltijd vervullen. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Bedrijven overheid en scholen steken vijf miljoen euro in technie...

De vijf scholen en de andere partijen verwachten op deze manier de daling van het aantal techniekleerlingen in de regio om te zetten in een groei en het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen. Voorts moet de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hiermee worden verbeterd. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
28.400 euro voor een examenjaar vwo? Klopt, maar je investeert to...

Breda heeft een nieuwe VO- school: de Winford Academy. Slagen is er geen probleem, niemand blijft er zitten. Daar is wel een fors prijskaartje aan verbonden. ‘Maar als je haast hebt, dan kun je daarvoor kiezen.’ Ouders die dit jaar hun kinderen naar de vwo-examenklas van de Winford Academy sturen, zijn daar 28.400 euro aan kwijt. Het exame...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Svpo vangt bot bij rechter over inspectie-rapporten

De Onderwijsinspectie hoeft geen kritische passages aan te passen in de rapporten over drie Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo), zo oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding. In het vonnis merkt de rechter verder op dat in ieder geval vastgesteld kan worden dat de mr’en ‘op de scholen allesbehalve een actieve rol ve...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Een Kamermeerderheid stemde voor verschillende onderwijsmoties.

De eerste, van Michel Rog (CDA) vraagt het kabinet te onderzoeken hoe schoolbesturen kunnen opkomen tegen een inspectieoordeel waar ze het mee oneens zijn. Nu kunnen scholen alleen bezwaar maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen. Voortaan moet dat ook bij andere oordelen kunnen. Ook moet de inspectie beter motiveren toe ze tot haar oo...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Mensen uit onderwijs waarderen eigen kennis over ICT

Het lijkt erop dat docenten behoorlijk zelfverzekerd zijn op ICT-gebied. Zo beoordeelt maar liefst 87 procent de eigen kennis als goed of heel goed. Zij schatten de kennis van hun collega’s een stuk lager in. Scholen hebben volgens de ondervraagden een belangrijke taak in het up-to-date houden van de ICT-kennis, maar een derde van hen vindt ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Leraren hebben het goed in Nederland

Het is in Nederland voor jonge mensen aantrekkelijk om leraar te worden, aldus OESO. Het jaarsalaris van een startende leraar BaO is (omgerekend) ongeveer 9000 Amerikaanse dollar hoger dan het OESO-gemiddelde. Voor een leraar met 15 jaar ervaring loopt dat verschil op tot 17.000 dollar. Voor leraren in de onderbouw VO is het verschil ca. 9000 ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Bijna niemand doet mee aan kortebroekenprotest Tim Hofman bij Cal...

De oproep van BNNVara-presentator Tim Hofman voor een kortebroekenprotest bij het Calvijn College in Goes heeft dinsdagochtend niet geleid tot een groot aantal jongens met blote benen. Een leerling had de hulp van de presentator ingeroepen om voor elkaar te krijgen dat leerlingen bij tropische temperaturen in een korte broek naar school zouden...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Nederlands krijgt duwtje in de rug met prijs beste taalboek

De Nederlandse taal staat onder druk. In het hoger onderwijs rukt het Engels op en ook op sociale media slaat de verloedering toe. Het Nederlands kan kortom wel een duwtje in de rug gebruiken, vinden ze bij het Genootschap Onze Taal. Daarom heeft het een nieuwe prijs in het leven geroepen voor het beste boek over de Nederlandse taal. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Nieuw onderwijsconcept op Maaslandcollege: Go; meer keuzevrijheid...

De begeleiding aan leerlingen uitbouwen, ze meer keuzevrijheid bieden en meer maatwerk toepassen. Het Maaslandcollege in Oss voert komend schooljaar een nieuw onderwijsconcept in: Go. Geboren uit het eigen dna van de school. Dit model is goed voor alle leerlingen. We beginnen er volgend seizoen mee in alle brugklassen, aldus rector Ivo Vis. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
De Educatieve Parel 2019

Zet de educatief auteur als maker van hoogwaardig lesmateriaal in de schijnwerpers en zend jouw les in voor de Educatieve Parel 2019, de prijs voor de beste les. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 9 november, tijdens de Dag van de Educatieve Auteur. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Middelbare school verliest 7 leerlingen in 10 jaar: Natuurlijk hu...

Een speciale, bijna sacrale, gedenkhoek waar foto’s hangen van de leerlingen die de school de afgelopen jaren ontvielen. Stuk voor stuk stralende gezichten van tieners die je toelachen. Zeven scholieren die de school de afgelopen tien jaar ontvielen. Van Wijlen, sinds 2014 rector op het OLV, maakte het al vijf keer mee. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Middelbare school verliest 7 leerlingen in 10 jaar: Natuurlijk hu...

Een speciale, bijna sacrale, gedenkhoek waar foto’s hangen van de leerlingen die de school de afgelopen jaren ontvielen. Stuk voor stuk stralende gezichten van tieners die je toelachen. Zeven scholieren die de school de afgelopen tien jaar ontvielen. Van Wijlen, sinds 2014 rector op het OLV, maakte het al vijf keer mee. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Middelbare school verliest 7 leerlingen in 10 jaar: Natuurlijk hu...

Een speciale, bijna sacrale, gedenkhoek waar foto’s hangen van de leerlingen die de school de afgelopen jaren ontvielen. Stuk voor stuk stralende gezichten van tieners die je toelachen. Zeven scholieren die de school de afgelopen tien jaar ontvielen. Van Wijlen, sinds 2014 rector op het OLV, maakte het al vijf keer mee. ...nieuws-algemeen