Filter
tool voorbeeld
Toch maar leraar worden? 'Begin eerst eens bij een jeugdvoetbalteam'

Tijdens een bezoek aan een open dag, die hij met zijn dochter bezocht, wist Michiel het zeker: hij wilde zich laten omscholen tot docent. Na een carrière als wetenschappelijk uitgever staat hij nu voor de klas als natuurkundedocent, op een Haagse middelbare school.Ga een tijdje aan de slag bij een jeugdvoetbalteam, dan merk je snel genoeg of ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Porno kijkende leraar mag niet terugkomen op school Lochem

De docent die bijna twee weken geleden porno keek in de klas op het Staring College in Lochem, keert niet meer terug voor de klas. De school heeft met de docent een regeling getroffen. De schorsing van de man is opgegeven en hij gaat binnenkort met pensioen.Tot die tijd verricht hij geen werkzaamheden voor de school. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Verleden van migranten moet meer nadruk krijgen in geschiedenisles

In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis, zodat Nederlandse ontwikkelingen in een breder perspectief staan en ook leerlingen met een migrantenachtergrond zich kunnen vinden in het onderwijs. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren (VNG Kleio). ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Gemeente Alphen/Rijn zet in op sociale veiligheid op voortgezet onderwijs

Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager ondertekenden samen met VO-scholen, Halt en het OM het convenant Schoolveiligheid. Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, ze ontmoeten ook andere jongeren en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Wat zijn de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen di...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Educatieboeren richten pijlen op pubers

Platform Boerderij Educatie Nederland ziet kansen om naast basisscholieren leerlingen van het voortgezet onderwijs naar boerderijen te trekken. Boerderijeducatie kan volgens de boeren een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld de schoolvakken economie, techniek, biologie, aardrijkskunde en verzorging. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Staring College rondt onderzoek af: deze week duidelijkheid over porno kijkende docent

Het Staring College maakt halverwege de week duidelijk hoe het verder gaat met de docent die in de klas porno keek en de leerling die dit filmde. Vrijdag rondde de school het onderzoek naar de gebeurtenissen af. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren

Onderzoekster Gaby de Lijster-van Kampen is sinds 2011 bezig geweest met haar promotie-onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Een van de belangrijkste conclusies is dat Benzies & Batchies gebruikt kan worden om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te voorkomen. Met elkaar in gesprek gaan blijkt cr...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Stiekem gefilmd worden in de klas: 'Ik heb nu een andere baan'

Geen docent zit er op te wachten: stiekem door een leerling gefilmd worden in de klas en vervolgens op internet belachelijk worden gemaakt. Toch gebeurde het de laatste tijd een paar keer. Leraar Hans belandde zelfs op Dumpert. 'Een groepje meiden staarde mij de hele tijd aan met hun telefoon in de hand.' ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
School moet eigen leerling geheim gunnen [Opinie]

Hoe kan de privacy van een leerling gewaarborgd worden als zij niet eens hun cijfer voor zichzelf mogen houden? Leerlingen hebben het recht om zelf te bepalen wanneer zij hun ouders inlichten over een voldoende of onvoldoende. Voorheen kregen onze ouders alleen cijfers te horen als wij dit vertelden óf als de rapporten werden uitgereikt. De p...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Slob weerlegt kritiek op predicaat Excellent

Minister Slob is het niet eens met kritiek op het predicaat Excellent voor scholen en ziet geen aanleiding iets te veranderen in het beoordelingstraject.Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groen Links) had gevraagd of leerlingen en leraren meer inspraak kunnen krijgen in het huidige beoordelingskader van de jury Excellente Scholen. Die vraag was ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Betrokken docenten zien hun school ten onder gaan [Opinie]

Paul Gerbrands, historicus en oud-docent, vindt dat de directies van megascholen alles accepteren van leerlingen en hun ouders, maar laten leraren in de kou staan. Aangemoedigd door de royale medewerking van de directie aan het grensverleggend gedrag van ouders zagen ook leerlingen hun kans schoon. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het lespakket Duurzame Dilemma’s gelanceerd. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het VO, waarmee op een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes. In het kaartspel staan twee thema’s waaraan het waterschap werkt centraal: Duurzaam Doen en Klimaat Actief...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt. ...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Minister vindt niets over doorbetalen stakers

Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van sal...nieuws-algemeen

tool voorbeeld
Leerling die pornodocent filmde wacht schorsing, corvee of nakomen: filmen mag niet

De leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, krijgt straf omdat filmen in de klas verboden is. In het protocol staat dat leerlingen in de klas geen beeldopnamen mogen maken, gebruiken en verspreiden. Welke sanctie volgt is nog niet duidelijk. De school heeft de strafmaatregel nog niet bepaald. Het...nieuws-algemeen